Akademik

Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen ve açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahamet Bülbül’ün yaptığı Siber Alan Çalışmaları Semineri’nde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişiminin uluslararası güvenlik, iletişim ve ekonomi alanlarındaki etkileri ele alınmıştır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tuba Eldem’in siber alan çalışmalarının kapsamı ve içeriği hakkında yaptığı konuşmada siber alanın giderek devletler-arası bir rekabet ve güç mücadelesi alanı haline geldiğine değinirken, Bursa Teknik Üniversitesi  Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Burak Darıcılı, siber güçlerin ulusal siber güvenlik stratejilerini karşılaştırmış ve Rusya, Çin ve İran gibi bazı devletlerin izledikleri politikaların siber alanın parçalanması ve bölünmesine yol açacağını vurgulamıştır.  Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Saka, son yıllarda gittikçe artan ve çoğu zaman sosyal medya aracılığı ile yayılan dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadelede medya okur-yazarlılığın öneminin altını çizerken, Bahçeşehir Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bora Erdamar, dünya ekonomisinin geleceği olarak tanımlanan blockchain sisteminin nasıl çalıştığı ve blockchain teknolojisinin ekonomi ve finans dünyasına getirdiği fırsatlar hakkında bilgi vermiştir.