Akademik

TÖMER

Hakkımızda

Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (FBÜ TÖMER), Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metnini temel alarak yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilere Türkçe eğitimi veren bir merkezdir. Bu kapsamda FBÜ TÖMER, Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metninde belirlenmiş olan hususlar ile iş birliği içerisinde Türkiye’de eğitimini devam ettirmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere günlük yaşamlarında yardımcı olabilecek; duygu ve düşüncelerini Türkçe olarak aktarabilecek bir eğitim verme hedefi taşır. Öğrenciler, Türkçe eğitim programı sayesinde Türk toplumunun yaşayışını, kültürünü ve düşünce mirasını öğrenirler. 

Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metninde vurgulandığı üzere Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen öğrenciler ilk olarak seviye belirleme sınavına tabii tutulurlar. Öğrencinin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin ölçüldüğü seviye belirleme sınavından sonra ilgili metindeki sınıflandırmaya göre öğrenciler yeterlilik düzeyleri baz alınarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyelerinde toplam altı kur olmak üzere dil öğrenimine dahil edilirler. Öğrenciler, dört temel becerinin (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) esas alındığı bir eğitim sistemi içerisinde yer alırlar. Teknolojik ürünler ile donatılmış olan Fenerbahçe Üniversitesinin Ataşehir Kampüsündeki dersliklerinde öğrenciler teknolojik ürünler ve seviyelerine uygun olarak hazırlanmış ders materyalleri ile Türkçe öğrenirler. 

FBÜ TÖMER, yabancı uyruklu öğrencilere kişisel ve kamusal alanda, mesleki ve eğitim alanlarında kullanabilmeleri adına Türkçeyi öğreten bir merkezdir. Dil öğreniminin yanında öğrencinin Türkiye hakkında kültürel bilgiye sahip olması amaçlanır. Bu amacın gerçekleşebilmesi adına FBÜ TÖMER çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilere Türkiye’yi tanıtır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla ve modern dil öğretim teknikleriyle Türkçeyi yabancı uyruklu öğrencilere öğretmeyi amaçlayan FBÜ TÖMER, öğrencilerin yeterlilik düzeyine göre Dil Yeterlilik Sertifikası hazırlayarak öğrencilerini mezun eder.