Akademik

Merkez Hakkında

Merkez Hakkında

Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FBUSIBER), siber-fiziksel sistemleri içeren modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin siyasi, toplumsal, ekonomi, finans ve endüstri alanlarındaki etkilerine odaklanan disiplinler-arası bir araştırma merkezidir. Giderek artan bir şekilde uluslararası güvenlik ve diplomasinin ana gündemlerinden birini oluşturan siber-alanın politika ve yönetişim boyutlarına öncelikli olarak eğilmeyi hedeflemeyi amaçlayan Merkez, yeni gelişen teknolojiler, siber alan güvenliği ve yönetişimi, dijital ekonomi ve sosyal medya ile ilgili konularda disiplinler-arası araştırma ve uygulama projeleri yapmak, uluslararası istikrar ve güvenliği arttırmak için normlar ve politika önerileri geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.