Akademik

Öğrenci Değişim ve Hareketlilik Programı

Küreselleşme sürecinin, eğitim ve ar-ge kalitesini yükselttiğine ve bu sürecin öğrenme kültürünü, yaratıcılığı ve üretmeyi desteklediğine inanıyoruz.  Bu açıdan kültürlerarası iletişim ve alışveriş, öğrencilerimize yeni bir dünyanın kapılarını açmaktadır. Fenerbahçe Üniversitesi’nin tüm eğitim-öğretim programları, Bologna Süreci esas alınarak hazırlanmıştır.  Öğrenci hareketliliği ve yeterliklerin uluslararası alanlarda tanınmasını sağlamak amacıyla, program ve müfredatımız, uluslararası yeterlilikler çerçevesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kredi dağılımı için AKTS sistemi kullanılmaktadır.

Erasmus+ Programı
Ortak Programlar
Erasmus+ Stajı
FBÜ Program Koordinatörleri