Araştırma

Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi

Teknolojik gelişmeler ve hız, toplumları bilgi toplumu haline getirmektedir. Söz konusu süreç tüm bireyler açısından hayat boyu öğrenmenin zorunluluğunu bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Yeni dünya düzeni, bireylerin hayat boyu öğrenme yeteneklerine sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Yaşam boyu öğrenme süreci; meslekî çeşitlilik ve gelişim, kişisel gelişim ve toplumsal gelişimi içermektedir. Bu hızlı gelişim ve değişimleri takip edebilmeyi, çağı yakalamayı hedefleyen birey ve toplumlar kalite ve verimliliğe ulaşmak için gelişim olanakları arayışındadırlar.Bu süreci eğitim fırsatlarına dönüştürmek, topluma yeni öğrenme ve kendini geliştirme olanakları sunmak gibi üniversitelere önemli görevler düşmektedir.


Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi’nin kuruluş amacı; toplumsal olarak ilerlemeyi sağlamak, bireyi eğitmek ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak ve çeşitli projeler üretmektir. Fenerbahçe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi’nin amaçları doğrultusunda kamu kurumlarına, özel sektör ve uluslararası şirketlere ve kişilere ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetleri verir; çeşitli alanlarda eğitim programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar v.b. etkinlikler düzenler.