Araştırma

Dijital Üniversite

Küresel boyutta ve Türk yüksek öğretiminin uyum sağlamak için çalıştığı Avrupa yüksek öğretim alanı reformlarının önemli unsuru öğrenme ve öğretimde kalite odaklı iyileştirmenin sağlanmasıdır. Dijital nesilleri yetiştiren dijital üniversitelerin en önemli hedefleri arasında mezunlarının iş gücü piyasalarında istihdam edilebilirliğinin (employability) yüksek olmasıdır. 

Bu bağlamda yaşadığımız baş döndürücü dijital teknolojik devrim, meslekleri ve ekonomik sektörleri dönüştürmekte iş gücü piyasaları söz konusu dijital dönüşüme uygun yeni yetenek ve beceriler talep etmektedir.  


Gelişen dijital teknolojilere paralel yükselen bilim ve araştırma alanları nesnelerin interneti (IOT), akıllı sistemler, yapay zeka, robotik, büyük veri, öğrenen makineler, derin öğrenme, süper bilgisayarlar, giydirilebilir cihazlar, dijital sağlık, blockchain, fintech, 3D yazıcılar vb. yeni alan uygulamaları tüm fakülte ve bölümlerde, araştırma ve proje bazlı çalışmalarda çoklu modüler eğitime geçilerek öğrencilerin çok fonksiyonlu birden fazla yeteneğe sahip olacağı ve dijital dönüşümü yönetecek bilim paradigmasına uygun dijital üniversite altyapısı ve modeli ile yetiştirilmeleri tercih edilmiştir.