İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç mimarlık disiplini, kullanıcıların ekonomik-sosyolojik-kültürel, anatomik-ergonomik-psikolojik tüm verilerini saptayarak, teknolojik gelişmelerin ışığında konforlu, zaman tasarruflu, özgün, işlevsel, estetik, kişi ya da kurumsal kimliğe özel çözümler üreterek, mekânların zemin-duvar-tavan ilişkisi içinde, mobilya-aydınlatma-tekstil-aksesuar vs. tüm donanımı ile bir bütün içerisinde ele alınarak tasarlanmasını kapsar. Görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez yöntemlerini, kuramsal anlatımlar ve deneysel, pratik, proje uygulamaları ile ilgili eğitim alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek İç mimarlık mesleğine hazırlanırlar. 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; insan-mekan ilişkileri, mekan tasarımı ve algısı bağlamında eleştirel bakış açıları geliştirmeye odaklanan, güncel kuramlar çerçevesinde sorgulama  yapabilen, tasarlanan fikirlerin mekansallaşması için gerekli bilgi ve teknik donanıma sahip, bireysel ve takım halinde çalışma yapabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda bölüm programı,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitiminin hızla değişen ve gelişen çağa ait eğitim modelleri ile ele alınması gerekliliği üzerine kurgulanmıştır. Eğitim anlayışımız özellikle ilk yarıyıllarda Mimarlık formasyonu üzerine temellenerek, mekan tasarımını etkileyen sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik, psikolojik, sanatsal ve teknik konuların bütüncül bir perspektiften ele alınması düşüncesi üzerine oturmaktadır. Dolayısıyla, hedeflenen eğitim modelinin hayata geçmesi anlamında bölümümüzde, tasarım stüdyosu derslerinin merkeze alındığı, yalnızca iç mekan tasarımına değil, makro ölçekten mikro ölçeğe okuma ve çalışmalara odaklanılan; çevresel, sosyal ve teknolojik bağlamda farklı disiplinlerle birliktelik gözeten bir anlayış söz konusudur.

Öğrencilerimiz, uygulamalı derslerin çoğunlukta olduğu, kuramsal ve teknik derslerin bu dersleri beslediği mesleki eğitim formasyonumuz gereği akademik kadromuzun yanı sıra, sektörde tasarım ve uygulamalar yapan Mimar ve İç mimarlar ile daha eğitim sürecinde karşılaşacak ve dersler alacaklar. Dolayısıyla, birebir ders aldıkları hocaların ofislerinde kolaylıkla staj ve çalışma imkanı bulabileceklerdir. Sektör ile bağlantılarımızın kuvvetlenmesi ve farklı bakış açılarına sahip Mimar ve İç mimarlar ile yüzleşmelerin artması anlamında da eğitim programımız içerisinde sıklıkla seminer dizilerine, farklı disiplinlere değen çeşitli içeriklere sahip atölye çalışmalarına, teknik gezilere yer verilecektir. Erasmus ve diğer değişim programı bağlantıları ile İç mimarlık eğitimi desteklenecek, uluslararası platformda düzenlenecek atölye çalışmaları, yarışma katılımları, yurtdışı gezileri ve fuar katılımları ile mezunlar yalnız yurt içinde değil, yurt dışında da iş bulma olanağına sahip olabileceklerdir. 

“İç Mimarlık” mesleğinin çok geniş kapsamlı uygulama ve çalışma alanları bulunmaktadır. Ülkemizdeki mevcut yapı stokunun hızlı dönüşümü ve gelişimi, inşaat sektörünün yoğunluğu, sanat ve tasarım etkinliklerinin günden güne artması meslek insanlarına olan talebi artırmaktadır. Mezunlar, Mimarlık ve İç mimarlık ofislerinde, kamu ya da özel firma ve kuruluşların yapı ve pazarlama bölümlerinde, rölöve ve restitüsyon, restorasyon hizmetlerinde, seri ya da kupon üretimi yapan mobilya üretici firmalarında, ithal iç mimari malzeme veya mobilya satan firmalarda, banyo-mutfak üreten, satan firma ve mağazalarda tasarımcı-uygulayıcı-kontrolör-danışman-şantiye sorumlusu olarak görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyer yapabilir, sanat ve tasarım etkinliklerinde yer alabilir veya düzenleyebilirler.

Akademik alanda faaliyetlerine yeni başlamış üniversite olarak Fenerbahçe Üniversitesi’nin sağlayacağı dinamizm, heyecan, hırs ve motivasyon ile yenilikçi tasarımlar  geliştirecek girişimci, bilgi ve iletişim teknolojilerini takip eden, endüstri ve sanayi işbirliklerinde aktif, yalnızca ulusal alana değil uluslararası alana açılabilecek, mesleki etik, görev ve sorumluluklarının farkında öğrenciler olacak siz ilk öğrencilerimizi heyecan ile bekliyoruz.

 

MÜFREDAT

DERS PROGRAMI