Ebelik

Ebelik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımına göre ebe, gebelik sırasında doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını ve aile planlaması danışmanlığı yapmak üzere eğitilmiş kişidir. 

Ebelik bölümümüzün amacı; ebelik mesleğini her alanda geliştirecek ve temsil edecek, kadın, bebek, çocuk ve aileye duyarlı ebelik alanında kendini sürekli yenileyebilen, sosyal sorumluluk bilinci ile çalışan, ebelikle ilgili politikalara katkı veren ve değiştirebilen, etik değerlerin savunucusu ve uygulayıcısı, sorun çözme becerisi gelişmiş, araştırma bilgi ve becerisine sahip ebeler yetiştirmektir.

Bölümümüz mezunları; özel hastaneler, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin kadın doğum ünitelerinde (servisler ve doğumhane, poliklinikler), yenidoğan ünitelerinde görev yapabilecekleri gibi aile sağlığı merkezlerine de atamaları yapılabilmektedir. 

Aynı zamanda mezunlar istekleri doğrultusunda alanındaki lisansüstü programlara devam edebilirler, doktora eğitimlerinden sonra üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokullarının ebelik bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.