Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapist kişiye ait duyusal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal performans bunun yanında kişilerin gerçekleştirdikleri aktivite ve bulundukları çevreye yönelik ergoterapi değerlendirmelerini yapan, ergoterapi müdahalelerini kişi merkezli olarak planlayan, uygulayan ve sonuçları değerlendiren mesleki otonomiye sahip bir sağlık personelidir. 

Hastanelerde, kliniklerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, ev bakımı programlarında, toplum sağlığı merkezlerinde, huzurevlerinde, gündüz bakım evlerinde ve daha bir çok alanda;  fiziksel, duysal, kognitif, mental, gelişimsel veya emosyonel problemi olan tüm yaş grubundaki kişiler ile toplumdan dışlanmış dezavantajlı kişilerde anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştirmek, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı ve toplumsal katılımı sağlamak amacıyla çalışmaktadırlar. 

Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümünü tercih edecek olan öğrenciler, tecrübeli akademik kadro ve teknolojik olarak donanımlı laboratuvarlarda eğitimlerini sürdürmektedirler.