Fakülte Hakkında

Fakülte Hakkında

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olabilen, üretken, mesleki değerlerine saygılı, bilimsel veri ve kanıta dayalı çalışmalarda etik prensiplere uygun davranan, hastaların, ailelerinin, sağlıklı kişilerin ve bütün olarak toplumun ihtiyaç ve taleplerini günümüz ve geleceğin gereksinimleri doğrultusunda düzenleyen, koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici çalışmalar yapmayı ve yaşam kalitesini ve sağlığı geliştirmeye özen gösteren bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Hemşirelik Bölümü; araştırmacı, sorgulayıcı, bilimsel, çağdaş düzeyde bilgi ve teknolojiyi kullanan, ürettiği kaliteli hizmeti ve teknolojiyi toplum yararına sunan, evrensel ve kültürel değerleri dikkate alan, hasta bireyin sağlığının geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde, mükemmel bakıma ulaşmayı hedefleyen ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli hemşireler yetiştirmeyi temel ilke edinmiştir.

Beslenme ve Diyalektik Bölümü; Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve toplumsal sorunları saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, mesleki ve bilimsel olarak yeterli donanıma sahip, araştırmacı, yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, üretken, iletişim yeteneği güçlü, bağımsız karar verebilen, bilim ve teknolojiye dayalı, üretim, yönetim ve organizasyon, araştırma-geliştirme aktivitelerini gerçekleştiren, toplum sağlığının gelişmesine katkı yapan, bilgi ve beceriye sahip diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.