Öğrenciler

2019 Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kayıtları

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. 2019 – YKS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 1. Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın ASLI ya da yeni tarihli GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ  (Diploması hazır olmayan öğrenciler için) ASLI ve 1 adet fotokopisi
 1. Henüz mezun olmamış, fakat kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin okudukları liseden muhtemel mezuniyet tarihini belirtir yazı getirmeleri gerekmektedir,
 1. Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak, lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden alınan diploma denklik belgesi,
 1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve kayıt esnasında Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne verilmek üzere bir adet fotokopisi
 1. İkametgâh ile ilgili beyan (Bu form ön kayıt ekranlarımızda olup, kayıt esnasında öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak Öğrenci İşlerine teslim edilecektir),
 1. Sabıka Kayıt durumu ile ilgili beyan (Bu form ön kayıt ekranlarımızda olup, kayıt esnasında öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak  Öğrenci İşlerine teslim edilecektir),
 1. 1999 ve daha önceki yıllarda doğan erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınan yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (2000 ve sonrası doğumlu erkek öğrenciler ön kayıt ekranlarımızda bulunan Askerlik Durum raporunu kayıt esnasında doldurup imzalayarak  Öğrenci İşlerine teslim edileceklerdir),
 1. Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet 4,5cm x 6 boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 1. Ödemenin yapıldığını gösterir belge,(Kayıt esnasında Mali İşler Direktörlüğü’nden alınacaktır.)
 1. Resmi veya özel bir sağlık kurumundan “Spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yazılı HEYET RAPORU, (kayıt esnasında heyet raporunun tamamlanması için 3 iş günü süre verilir. Bu süre zarfında heyet raporu getirilmemesi halinde kayıt silinir ve ücret iade edilmez.)