Öğrenciler

2019 Ek Yerleştirme Kayıtları

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Tercih Kesin Kayıt İşlemleri

 

                Değerli Öğrencilerimiz,

 

   E-devlet üzerinden 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında işlem yapabilmeniz için  https://ois.fbu.edu.tr/ogrenciler/onlineilkkayit/  adresinden ön kayıt işlemini yapmanız gerekmektedir.

Ön kayıt ekranlarında belirtilen tutardaki ödemenizi tamamlayıp, www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreniz ile giriş yaparak kesin kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

E-devlet üzerinden kayıt yapamadığınız durumda 27 Eylül 2019 tarihine kadar üniversitemize bizzat başvuru yaparak, kayıt için gerekli belgeler ile kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

 

Kesin kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden tamamlayan öğrencilerimizin tekrar üniversitemize evrak teslim etmesine gerek olmayacaktır.

Üniversitemizde tüm fakülte ve programlarının kayıtları Ataşehir Kampüsümüzde gerçekleştirilecektir.

 

Kayıt İşlemleri İle İlgili Önemli Bilgiler

 1. Kayda gelmeden önce, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasını, ilgili formların doldurulmasını ve teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasını kendinizde saklamanızı önemle hatırlatırız.
 2. Fenerbahçe Üniversitesi’ne yeni kabul edilen YKS (Ek Tercih) Lisans öğrencilerimiz, üniversiteye ilk kayıt işlemlerini, 23-25 Eylül tarihleri arasında E-devlet üzerinden ya da 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde, kayıt için gerekli belgelerle birlikte bizzat yapmaları gerekmektedir; posta ile gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmayacaktır.
 3. Tercih burslarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz, tercihlerini gösterir çıktıyı kayıt esnasında yanlarında getirmelidir.
 4. Geçerli bir nedenle, ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek öğrencilerimiz, bir yakınını noter tasdikli vekaletname ile vekil tayin ederek de bu işlemi tamamlayabilirler.;
 5. Başka bir üniversitede kayıtlı olup üniversitemizi kazanan öğrencilerin, yeni kayıt, işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki üniversitesinden kaydını sildirmeleri gerekmektedir.
 6. Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, Üniversite’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
 7. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidirler.
 8. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan, öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. https://ois.fbu.edu.tr/ogrenciler/onlineilkkayit/ adresinden doldurulacak Ön Kayıt Başvuru Formu
 1. 2019 – YKS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 1. Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın ASLI ya da yeni tarihli GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ  (Diploması hazır olmayan öğrenciler için) ASLI ve 1 adet fotokopisi
 1. Henüz mezun olmamış, fakat kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin okudukları liseden muhtemel mezuniyet tarihini belirtir yazı getirmeleri gerekmektedir,
 1. Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak, lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden alınan diploma denklik belgesi,
 1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve kayıt esnasında Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne verilmek üzere bir adet fotokopisi,
 1. İkametgâh ile ilgili beyan (Bu form ön kayıt ekranlarında olup, öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak kayıt esnasında Öğrenci İşlerine teslim edilecektir),
 1. Sabıka Kayıt durumu ile ilgili beyan (Bu form ön kayıt ekranlarında olup, öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak kayıt esnasında Öğrenci İşlerine teslim edilecektir),
 1. 1999 ve daha önceki yıllarda doğan erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınan yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (2000 ve sonrası doğumlu erkek öğrenciler ön kayıt ekranlarında bulunan Askerlik Durum raporunu doldurup imzalanarak kayıt esnasında Öğrenci İşlerine teslim edilecektir),
 1. Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet 4,5cm x 6 boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 1. Ödemenin yapıldığını gösterir belge,(Kayıt esnasında Mali İşler Direktörlüğü’nden alınacaktır. %100 ÖSYM Burslu öğrencilerden istenmez.)