Öğrenciler

Yatay Geçiş

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Yatay Geçiş Başvuru Formu

 

Başvuru Tarihi: 13 Temmuz-14 Ağustos 2020

Başvuru Değerlendirme Tarihi: 17-20 Ağustos 2020

Sonuçların İlanı: 21 Ağustos 2020

Kesin Kayıt Tarihi: 24–28 Ağustos 2020

Yedek Kayıt Tarihi: 31 Ağustos-01 Eylül 2020

 

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne gelerek elden veya https://ois.fbu.edu.tr/ogrenciler/yataygecisbasvuru/form adresinden online olarak yapılacak olup, posta/kargo yoluyla başvuru evrakı kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

 • 2020-2021 Güz döneminde lisans programlarına; hem merkezi yerleştirme puanına göre, hem de not ortalamasına göre başvuru yapılmaktadır.
 • 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminden önce Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde, dünyada yaşanan COVID-19 salgını dikkate alınarak, sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere; yatay geçiş başvurusu alınacaktır.
 • Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre başvuru yapabilmekte, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamamaktadır.
 • Üniversitemize 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde diğer Üniversitelerden yatay geçiş yapacak öğrencilere %50 + %25 oranında burs/indirim uygulanacaktır.
 • Üniversitemiz programlarında eğitime devam ederken 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde diğer programlara yatay geçiş yapacak olan öğrencilerin var olan ÖSYM ve Terci burs/indirimleri aynı şekilde devam edecektir. 

 

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Başvuru Koşulları

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere merkezi puanına göre yatay geçiş başvurusu yapabilir.

 

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılmaktadır. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2.29) olması şarttır. Başvurular, lisans programlarının 3. yarıyılına yapılabilir.

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Kurumiçi yatay geçiş işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri Madde-9 çerçevesinde yapılır.

 

Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

2020-2021 eğitim ve öğretim döneminden önce Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş  işlemlerinde, dünyada  yaşanan  COVID-19  salgını  dikkate  alınarak,  sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere; yatay geçiş başvurusu alınacaktır.

 

 • Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde-1 Uygulamaları için tıklayınız.
 • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.
 • Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş Uygulamaları için tıklayınız.
 • Yatay geçiş kontenjan tablosu için tıklayınız.  

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Evrakları

 • Başvuru formu için tıklayınız.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • YKS yerleştirme sonuç belgesi
 • YKS sonuç belgesi
 • Öğrenci belgesi
 • Transkript
 • Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • Lise diploması
 • Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
 • Kesin kayıt esnasında, kayıtlı olunan üniversiteden alınan yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge istenir.
 • Ders içerikleri (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
 • 3 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
 • Antrenörlük Eğitimi Bölümü için “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yazılı heyet raporu (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)

 

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Evrakları

 • Başvuru formu için tıklayınız.
 • YKS yerleştirme sonuç belgesi
 • YKS sonuç belgesi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi            

        

Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Evrakları

 

 • Başvuru formu için tıklayınız.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • YKS yerleştirme sonuç belgesi
 • YKS sonuç belgesi
 • Öğrenci belgesi
 • Transkript
 • Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • Lise diploması
 • Kesin kayıt esnasında, kayıtlı olunan üniversiteden alınan yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge istenir.
 • Ders içerikleri
 • 3 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
 • Antrenörlük Eğitimi Bölümü için “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yazılı heyet raporu (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
 • Varsa daha önce hazırlık okuduğuna dair puan, eğitim yılı ve başarı durumunu gösterir Onaylı Belge
 • Yeni tarihli YÖK’ten alınan denklik belgesi

 

 

Son Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2020